A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
projekt-összefoglalója az UT-17 jelű pályázathoz
„Alacsony költségvetésű precíziós robotkar építése 3D nyomtatott alkatrészek
és mechatronikai építőkészlet alkalmazásával”

A projekt célja:

Kutató- fejlesztőmunkánk egy alacsony költségvetésű, de viszonylag precíz működésű, minimum 500 mm hatósugarú 5 szabadságfokú robotkar kifejlesztését és megépítését célozza, mely alkalmas tanórai demonstrációs célokra és tanulói munkára egyaránt. A kar felépítményét 3D nyomtatott alkatrészekből kívánjuk előállítani. Hipotézisünk szerint megfelelő konstrukció kikísérletezésével a műanyag alkatrészek kellő méret és alaktartással viselik el a robotkar kinetikájából eredő terheléseket, ugyanakkor egyedi legyártásuk költsége a 3D nyomtatási technológiának köszönhetően relatív alacsony lesz. A robot vezérlését, meghajtását és erőátviteli rendszerét a kereskedelemben kapható nyílt forráskódú programozhatósággal rendelkező mechatronikai építőmodulokból tervezzük megvalósítani.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, fizika, kémia, matematika

A projekt várható eredményei:

A robotegység elkészítése és programozása egyrészt közvetlen pedagógiai célokat szolgál, aktivizálja a diákok analitikus és algoritmikus logikai gondolkodását, műszaki érzékét, a kéz finommotoros tevékenységét (szerelés), a kiscsoportos munkamódszer pedig hozzájárul az önálló felelősségteljes munkavégzés és a kooperatív képességek fejlesztéséhez. Emellett a projekt közvetetten hozzájárulhat az eddig túlzottan humán irányban gondolkodó tehetséges gimnáziumi tanulók műszaki felsőoktatás és a mérnöki pályák felé történő orientációjához is, ami napjaink egyik fő nemzeti oktatáspolitikai célja is.

A beszerzett alkatrészek a moduláris rendszerek kiválasztása következtében későbbiekben továbbfejleszthetők, bővíthetők, szétszerelhetők és újraépíthetők más-más feladatokra. A 3D nyomtató számtalan más célra is alkalmas, így a projekt eszközállománya nemcsak a folyó tanévben, hanem a távlatokban is hasznosul.

Sikeres program esetén a mechatronikai tervezés és építés pedagógiai mintaként szolgálhat a komplex MTMI kompetenciafejlesztés terén, a robotkar pedig beválása esetén mintakonstrukció lehet más iskolák számára a közeljövő digitális oktatási stratégiájában.

Ütemterv (hozzárendelt költségek a mellékelt táblázatban)

Október projekttervezés, partnerkapcsolat kiépítése
November online szakismeret gyűjtése és elemzése
December műszaki tervek pontosítása
Január eszközbeszerzések elindítása, műszaki részpróbák
Február robotváz és kinetika megépítése
Március robotvezérlés megépítése
Április robotprogramozás
Május tesztelés, a tapasztalatok kiértékelése
Június disszemináció, bemutatkozás a közönségnek
Július beszámoló elkészítése

Tervezett összköltség az UT-17 kódjelű pályázatból: 750 000 Ft részletezve a mellékelt költségvetési táblázatban

Szakmai megvalósítók: Dr. Kerese Tibor projektvezető tanár

Résztvevők: a robotika szakkör 5 kiemelkedő tanulója

Tervezett költségvetés:

A DOLOGI KIADÁSOK 263000
A1 Utazás-, kiküldetés, szállítás, járműüzemeltetés költségei 4 utazás költségére az együttműködő partnerhez (Kaposvár-Pécs-Kaposvár) 28000
A2 Sokszorosítás költségei (szolgáltatás), nyomdaköltség 0
A3 Szakmai anyagok (szakkönyvek, újság, folyóirat) költsége 0
A4 Egyéb szolgáltatások költségei 0
A5 Egyéb beszerzések, anyagköltség kiadása 3D filament 62 000 Ft;
Szerkezeterősítő fém panelek és kötő alkatrészek 15 000 Ft;
Kinetikai és erőátviteli elemek 45 000 Ft;
Léptetőmotorok 42 000 Ft;
Vezérlő elektronika 56 000 Ft;
Kábelek és csatlakozók 15 000 Ft
235000
A6 Irodaszer költségei 0
A7 Egyéb, a feladat ellátáshoz kapcsolódó nevesített beszerzések, szolgáltatások kiadások 0
B BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 288000
B1 Tanulók ösztöndíja összesen (X fő* Y Ft* Z hó) 5 fő × 5 000 Ft × 9 hó 225000
B2 Mentor ösztöndíja összesen (Y Ft* Z hó) 7 000 Ft × 9 hó 63000
B3 Reprezentációs költséget terhelő járulékok 0
C TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK 199000
C1 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközök 3D nyomtató 199000
C2 200 ezer Ft feletti eszközök, berendezések 0
Z PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE 750000
Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo