A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
projekt-összefoglalója az UT-15 jelű pályázathoz
„Én, a robot – avagy ember-robot interakciók a Munkácsy Gimnáziumban”

A projekt célja:

Tudományos kutatómunkánk annak vizsgálatát célozza, hogyan viselkednek a diákok egy robot társaságában. Ehhez a kereskedelemben kapható modulokból (Arexx) építünk egy félig humanoid típusú autonóm robotot, melyet néhány egyszerű interakcióra programozunk (köszönés, bemutatkozás, integetés, stb.). A robot "látását" is biztosító webkamera rögzíti a vele "interakcióba" kerülő diákok képét, esetleg hangját is. Ezeket a felvételeket manuálisan kiértékelve vonjuk le következtetéseinket a fiatalok robotokkal kapcsolatos attitűdjeiről.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, matematika, pszichológia

A projekt várható eredményei:

Az autonóm robotegység elkészítése és programozása egyrészt közvetlen pedagógiai célokat szolgál, aktivizálja a diákok analitikus és algoritmikus logikai gondolkodását, műszaki érzékét, a kéz finommotoros tevékenységét (szerelés), a kiscsoportos munkamódszer pedig hozzájárul az önálló felelősségteljes munkavégzés és a kooperatív képességek fejlesztéséhez. Emellett a projekt közvetetten hozzájárulhat az eddig túlzottan humán irányban gondolkodó tehetséges gimnáziumi tanulók műszaki felsőoktatás és a mérnöki pályák felé történő orientációjához is, ami napjaink egyik fő nemzeti oktatáspolitikai célja is. A beszerzett eszközök a moduláris rendszerek kiválasztása következtében későbbiekben továbbfejleszthetők, bővíthetők, szétszerelhetők és újraépíthetők más-más feladatokra. A projekt eszközállománya így nemcsak a folyó tanévben, hanem a távlatokban is hasznosul. A kutatási terv egy olyan interdiszciplináris területet céloz meg, ahol érdekes tudományos értékű eredmények várhatók a jövő egyik sarkalatos kérdéséről, a hús-vér emberek és a mesterségesen előállított emberszerű robotok együttéléséről.

Pályázat száma és címe: UT-15
„Én, a robot – avagy ember-robot interakciók a Munkácsy Gimnáziumban”
Kedvezményezett neve: Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium
Kedvezményezett elérhetősége: 7400 Kaposvár,
Kossuth L. u. 48.
Tel.: 82/510-132
A projekt megvalósításának kezdete: 2015.12.15.
A projekt megvalósításának befejezése: 2016.06.30.
A projekt elszámolható költsége: 745.000.- Ft.
Az igényelt támogatás összege: 745.000.- Ft.
Támogatás mértéke:100%
Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo