„Az MTMI tehetséggondozás eszközbázisának korszerűsítése a Munkácsyban”

azaz NTP-TFJ-17-0041 jelű pályázati projekt
 

Elnyert támogatás: 1 600 000 Ft

A projekt rövid célja:

A helyi, regionális és országos tehetséggondozást is folytató Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium ez irányú munkájához szerez be korszerű eszközöket. A megnyert összegből digitális és természettudományi eszközállományunkat bővítjük elsősorban IKT eszközökkel. A tehetséggondozás eredményességének növelése napjaink alapvető társadalmi szükséglete, a magyarság egyik nemzeti prioritása, mely nélkül nem képzelhető el felemelkedésünk a legfejlettebb országok szintjére. Iskolánk tevékenysége elsősorban ezt célozza. Ehhez azonban korszerű eszközbázisra is szükség van különösen akkor, ha a természettudományos illetve digitális kompetenciák új szemléletű fejlesztését, ezzel a fiatalok ma keresett, de mégsem túl divatos pályák felé történő orientációját szeretnénk elérni. Számos kutatás szerint a mai fiatalok körében sokkal eredményesebb CLIL technikák vagy a „learn by doing” módszerek alkalmazásához mindenekelőtt eszközök szükségesek. A pályázati program során megcélzott eszközrendszer mindenekelőtt a természettudományos és digitális kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, matematika, természettudományok

A projekt várható eredményei:

  1. A korszerű eszközök beszerzése lehetővé teszi, hogy az egyre romló iskolai műszaki környezetben tehetséggondozó munkánk profilja bővüljön, színvonala emelkedjen. A beszerzésre megjelölt eszközök biztosíthatják a két tehetségpont égisze alatt működő természettudományos és digitális tehetséggondozó tevékenységeinek műszaki hátterét.
  2. A 3D nyomtatóval, szkennerrel robotikai és művészeti köreink tevékenysége bővülhet egy igazán vonzó XXI. századi tevékenységgel. A GPS eszköz Geográfus Tehetségpontunk, így földrajzi tehetséggondozásunk korszerű működését alapozza meg. Három éve indult Tudományos Diák Köri rendezvényünk fiatal kutatóinak is több lehetőséget tudunk nyújtani a természettudományos és egyéb pályamunkák elkészítésében az elektrofizikai műszerekkel. A beszerzendő kisebb oktató-fejlesztő játékok a modern informatikai és természettudományos tehetséggondozás játékos hátterét alapozhatják meg.

A projekt vezetője: Dr. Kerese Tibor

Projektzárás: 2018. június

Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo