„Robotprojekt az MTMI tehetségek kompetenciáinak fejlesztéséért”

A Nemzeti Tehetség Program „a matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” célú kiírásán 1 050 000 Ft-t nyert pályázatunk.
 

A projekt rövid célja:

A projekt pedagógiai célja a Matematika, Természet-, Műszaki és Informatika tudományok modern eszközökkel támogatott, tevékenységközpontú komplex projekttanulása. A tárgyi cél egy automatizált ipari termelés folyamatait modellező robot építése a kereskedelemben kapható moduláris építőelemekből, illetve részben műszaki hulladékból. Az eszközök felprogramozása egy gyártási feladat modellezésére történik. A projektben történő részvétel a tanulók műszaki, digitális, matematikai, térbeli-vizuális, továbbá a team-munka révén az interperszonális kompetenciáit is fejleszti.

Érintett műveltségterület/tantárgy:

informatika, technika, matematika, természettudományok

A projekt várható eredményei:

A létrehozandó tárgyiasult termék, a robotrendszer az informatika, a fizika és a technika számos anyagrészeinek komplex projektekben történő elsajátításához teremti meg a tevékenykedtető tanulás eszközigényét, továbbá a matematika ismereteit is előhívja. Ezzel aktivizálja a diákok analitikus és algoritmikus logikai gondolkodását, műszaki érzékét, a kéz finommotoros tevékenységét (szerelés), a kiscsoportos munkamódszer pedig hozzájárul az önálló felelősségteljes munkavégzés és a kooperatív képességek fejlődéséhez. A projekt közvetetten hozzájárulhat a tehetséges gimnáziumi tanulók műszaki felsőoktatás és a mérnöki pályák felé történő orientációjához is, ami összhangban van napjaink nemzeti oktatáspolitikai céljával. A beszerzett eszközök moduláris rendszerként a későbbiekben bővíthetők újabb elemekkel, átszerelhetők, újraépíthetők más-más feladatokra. A beszerzés így nemcsak a folyó tanévben, hanem a távlatokban is hasznosul.

A projekt megvalósítása 3 alcsoportban történik

1. munkarobot szerelése és programozása (összetettebb feladat a tehetségeknek)

2. robotkar építése és programozása szerelőkészletből (közepes nehézségű feladat)

3. kisegítő robottargoncák szerelése és programozása (egyszerűbb feladat, akár a kicsiknek is)

A három csoport között a megvalósítás előrehaladtával egyre intenzívebb együttműködés szükséges, ahogyan az a mai vállalatok műhelyeiben zajlik. A záró szakaszban a megépült eszközpark a szélesebb nyilvánosság elé kerül.

A közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzésre két kiegészítő tevékenységet tervezünk a program során:

- érzékenyítő motivációs gyárlátogatás a kaposvári Videoton automatizált fröccsöntő üzemében

- kétnapos tanulmányi kirándulás Győrbe, az Audi gyár, a Mobilis Interaktív Kiállítása, valamint a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának meglátogatásával

Az őszi alapozó szakasz után a robotok szerelése a beszerzési lehetőségektől függően a téli, programozásuk a tavaszi időszakra tervezett.

Projektzárás: 2019. június

A projekt vezetője: Dr. Kerese Tibor

A projekt külső szakmai partnerei:

- Pécsi Tudományegyetem - TTK - Matematikai és Informatikai Intézet

- Kaposvári Tudományegyetem - Pedagógiai Kar

- Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola

- Robotguru Kereskedőház

- Sulirobot Bt.

- Hobbirobot Kft.

- Videoton Kaposvári Gyáregység

Tehetségpont logo EMET logo OFI logo NTP logo EMMI logo