Tisztelt Szülők!

Intézményünkben a 2022/2023-as tanévben a hat évfolyamos gimnáziumi osztály 7. és 8. évfolyamán a Nemzeti Köznevelési Törvény előírásai szerint megszervezzük az erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan tantárgyak oktatását.

Az intézményvezető a 20/2012. EMMI rendelet 182/A. § (1) értelmében tájékozató alkalmat jelöl ki, amelyen az egyházak írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adhatnak az iskolának, a tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

A járványhelyzetre tekintettel jelenleg személyes tájékoztatásra nincs mód intézményünkben, így az egyházak írásos tájékoztatását azok megküldése után honlapunkon elérhetővé tesszük.

Gyallai Katalin
igazgató