Seeds without borders - Forests as European natural heritage


A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanulói és tanárai újabb pályázatban vehetnek részt az Erasmus+ program keretében.

A projekt címe:
Seeds without borders – Forests as European natural heritage

A pályázatban hat ország vesz részt.

map

A projekt célja az erdők hatékony felhasználásának, a növények, az erdők állatvilágának védelme és megőrzése.

A diákok fejleszthetik matematikai, természettudományos, informatikai, idegen nyelvi és szociális kompetenciákat az erdőkben zajló folyamatok megismerésével.

A projekt résztvevői prezentációkat, digitális térképeket és posztereket, füzeteket, szórólapokat készítenek az új technológiák és az internet, valamint mobil alkalmazások segítségével. Matematikai készségeiket használva modelleket, diagramokat, táblázatokat mutatnak be az erdőkről szóló előadásokban. Ismereteket szereznek a vetőmag tárolásának genetikai technikáiról, azonosításáról, az erdő ökoszisztémájáról, az erdők egészségi állapotának ellenőrzéséről.

A diákok és a tanárok hatékony kommunikációja csapatmunkája során jó munkakapcsolatokat alakítanak ki minden partnerrel. Tudatosul bennük a Európa kulturális sokszínűsége és a természeti erdők kulturális öröksége is.

A projekt munkanyelve az angol, ez pedig a diákokat motiválja a hatékonyabb nyelvhasználatra, nyelvi készségeik szintje minden bizonnyal emelkedni fog.


This project is carried out by students and teachers from European countries: Poland, France, Cyprus, Hungary, Italy and Spain from 2020-2022. It is an interdisciplinary project combining Biology, Genetics, Geography, Environmental Science, Language, Arts.

The project will make a major contribution to informal and formal forest education by sharing scientific, cultural knowledge, skills and values with students and teachers. By the project students and teachers will be aware of the importance of forests protection because of their values. The project will provide students outdoor laboratories for formal, traditional education and research. Thanks to the forest education more and more students will be aware of multiple benefits of sustainable forest management, environment protection and reasonable forest use.